در "تجربیات الحیات" آورده اند : "کسانی که متاهل می شوند ؛ فرصتی برای بروز کردن وبلاگ خود نمی یابند ، و چنانچه فرصتی دست یابد قلمشان از چرخش و حرکت بر روی کاغذ عاجز می ماند . . ."

.

.

.

شنیده بودیم اما تجربه نکرده بودیم . . .

 

بروز نوشت:

1- در مورد اهانت اخیر به ساحت پیامبر(ص) ، پیشنهاد من رجوع به سخنان امام خامنه ای(مد) و همچنین سیدحسن نصرالله است.

2- هنوز یک ماه از دوری تو بیشتر نگذشته است و ما در فراغ تو چه دلتنگ شده ایم ! رمضان ، مائیم و ده ماه دیگر دوری ! ماه خوب خدا زودتر برگرد . . .

3- فدای عصمت معصومه گردم / که ایوانش سرآپا غرق نور است . . . میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) مبارک