آنجا که علی واسطه ی فیض خداست    /     بـرغـیـر عـلـی هـر کـه کـند تـکیه خطاست

بــا مــدعـیـّان کـور بـــاطــن گــوئــیـد     /     آنجا که خداهست وعلی نیست کجاست؟

 

                  عاشقان دوباره عید ولایت سر رسید. عیدی که سراسر
درس است و مبین یکی از اصول دین ، اصـول دینی که اگـر قضا شود موجب جهنمی شدن هر انسانی
است ، اصول دینی کـه گـاهی بـرای برخی هامان ارجحیتش از فروع دین پائین تر می آید

 

        مگر نه این است که خدای ناکرده اگر نمازی از نمازهایمان قضاشد

 به فتوای تمام علما قضای آن را می توان در وقتی مقتضی به جا آورد ؟ 

 لکن اگر ولایتمان قضا شد چه ؟ کدام مرجع میتواند علاجی برای آن ارائه

 کند ؟ !

       مگر شکستن فرق امام علی(ع) و پهلوی زهرا(س) و ماجرای جگر

 امام حسن(ع) وجداشدن رأس امام حسین(ع) ومصیبت های زینب(س)

همه و همه نتیجه ی قضا شدن ولایت کوفیان نبود ؟

     به راستی وای بر ما اگر با قضا شدن ولایتمان گامی ولو کوچک در

یاری یزیدیان برداشته باشیم.

 

دوستان :

        این روز بهترین بهانه ایست تا با ولی فقیه مان پیمان مجدد ببندیم

 و نگذاریم بار دیگر تاریخ بنویسد:

علی تنها ماند