درسته که ماه رمضان تموم شد ولی . . .

 

الی من یذهب العبد الا الی مولاه