شلمچه :

وقتی اسم شلمچه به گوش می رسد ، ناخودآگاه نام و یاد مادر سادات حضرت فاطمه(س) در ذهن تداعی می شود ، اینجا از هر لحاظ به نام حضرت زهراست . اینجا بوی مدینه می دهد ، حتی وقتی در معبرهایش قدم برمی داری احساس می کنی در کوچه پس کوچه های مدینه ای . خدا می داند اینجا چند شهید پهلو شکسته دارد و نیز چند شهید گمنام .

اینجا شلمچه است ، مقتل سی و چهار هزار شهید زهرایی . . . !

-----------------------------------------------------

فتح المبین :

 

 

گویند شرف المکان بالمکین ، اما گویی جا دارد برگ پیوستی بر آن برآریم و بگوییم شرف المکان بالطنین . ارزش مکانها حتی به اصواتی است که در آنها به گوش رسیده است . گوش دلت را باز کن و دقت کن . باور کن اراده کنی هم اکنون نیز اینجا خواهی شنید رمز عملیات فتح المبین را با صدای دلنشین حاج احمد . . .

یا زهرا . . .

فتح المبین

-----------------------------------------------------

 فکه :

کنون خالی از عجب و خود بینی ام   /   پر از سکر آوای آوینی ام

حس و حالی بس عجیب و غریب دارد اینجا . سنگینی خاکش را به راحتی می توان زیر پا حس کرد . اینجا آوای دلنشین سید مرتضی است که تو را از خود بی خود می کند . اینجا بخواهی و نخواهی از خود رها شده ای ، گویی از همه پلیدی ها جدا گشته ای و . . . نه بهتر بگویم پلیدی ها خودشان از تو جدا می گردند ، درست مانند تولدی دوباره . . . !

حس قشنگی است . . . تولدی که از همان ابتدا بزرگ خواهی بود . . . !

فتح المبین

-----------------------------------------------------

:طلائیه

طلائیه

 

طلائیه

هیچ می دانی محاسبه میزان صبر و تحمل خاک طلائیه چقدر ظرفیت می طلبد ؟ ! . . .

می دانی طلائیه کجاست ؟ اینجا همان طلائیه ی معروف است ، همان جبهه ی دیروز حاج همت . فردای قیامت خاک اینجا به رشادت و شهادت حاج همت شهادت خواهد داد . . .

اما حقیقتا چگونه خواهد بود حال من و تو ؟ ! . . . آیا خاکی هست که فردای قیامت به سود من و تو شهادت دهد ؟ اصلا تا به حال فکر کرده ای که جبهه من و تو کجاست ؟

براستی اگر حاج همت امروز هم بین ما بود ، آیا همچنان طرح عملیات خیبر را در منطقه ی طلائیه پیاده می کرد ؟ . . .

کاش حداقل ما مدعیان پایمان را جای پای حاج همت ها می گذاشتیم . . . !

 

طلائیه عجب طلائیه . . .

 

 

 

پس نوشت :

١- یادداشت خرمشهر را در اینجا می توانید بخوانید

٢- قبولمان کنند انشاءلله دهمین سفرمان را نیز تجربه خواهیم کرد