بشنو از نی چون حکایت می کند          شیعه را در خون روایت می کند

 

   شیعه یعنی بازتاب آسمان                   بر سر نی جلوه رنگین کمان

 

   از لب نی بشنوم صوت تو را              صوت "انی لا اری الموت" تو را

 

   پرچم زلفت رها در باد شد                     وز شمیمش کربلا ایجاد شد

 

وآنچه شرح حال خویشان تو بود                تاب گیسوی پریشان تو بود

 

    می روی بر نیزه تا شام خراب             تا لبی تر سازی از تشت شراب

 

     می سزد نی نکته پردازی کند               در نیستان آتش اندازی کند

 

  صبر کن نی از نفس افتاده است           ناله بر دوش جرس افتاده است

 

کربلا بر شیعه نامکشوف نیست              حکمتش جز امر بالمعروف نیست

 

امر بالمعروف نهی از منکر است          شیعه بی امر و بی نهی ابتر است

 

 

شیعیان فرهنگ عاشورا چه شد             پرچم خونرنگ عاشورا چه شد

 

   روز عاشورا کجا بودیم ما                     در کدامین خانه فرسودیم ما

 

گفت مولا " کل ارض کربلا "                    شیعه یعنی غربت و رنج و بلا

 

شیعه ی بی درد زخم بی نمک       بس کن این " یا لیتنی کنت و معک "

 

 کربلا غوغاست ساز و برگ کو                 ظهر عاشوراست شور مرگ کو

 

 ظهر عاشورا «فأین تذهبون»                   « لم تعقولون ما لا تفعلون »

 

 شیعه و عافیت ؟ وا مصیبت                        دین و اشرافیت ؟ وا مصیبت

 

ای شمایی که در خود خزیدید                    شیعه ی راستین یزیدید

 

شعر از شاعر دلسوخته اهل بیت مرحوم حاج محمدرضا آقاسی