سرزمین حج چراغان می شود                      در منا     هم عید قربان می شود

    در حضور این     همه زوار حق                                  آسمان مکه تابان می شود

 

صبح پنج شنبه کلاس داشتم ، موبایلم رو تنظیم کرده بودم ساعت 7:30 . وقتی بیدار شدم دیدم خیلی خستمه ، گرفتم خوابیدم گفتم عیبی نداره با سکشن بعدی میرمنیشخند . ساعت  8 با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار شدم ناراحت، یکی از بچه ها بود گفت فلانی امروز میخوایم  4، 5  روزی با چندتا از بچه ها بریم یک جایی  میای یا نه ، گفتم کجا ؟ نگفت ، فقط گفت : جای خوبیه . گفتم شرمنده من کلاس دارم . اومدم قطع کنم که گفت حتی اگه امام رضا طلبیده باشه ؟تعجب

 

گفتم : حالا قضیه فرق می کنه !چشمک

ناهار کا خوردیم با 2 تا ماشین شخصی راه افتادیم

جاتون خالی بود عرفه توی حرم رضوی با صدای شیخ حسین عجب حال و هوایی داشت .