مبندید بر دیدگان راه را             /         ببینید مرد دل آگاه را

کسی را که عزمش چو پولاد بود   /     پر از ذکر و تسبیح و فریاد بود

سرش را به تیغ ولایت سپرد      /      دو صو آه و افسوس ما را نبرد

دلش رنگ بی رنگی کردگار         /      به عزم رسیدن به حق بی قرار

به اسرار پرواز آگاه بود            /          کزین خاکدان سوی حق پرگشود

به هنگامه ی رزم اهل قلم       /        چو او کم بود مرد ثابت قدم

که او سیدی رند و آزاده بود         /         زتقدیر در غربت افتاده بود

اجل تیغ بر سینه او گشود          /         خدا ، رو بر آئینه او گشود

که بود آن خدایی یل رادمرد         /         پیام آور عرصه های نبرد

ندانستم این آهنین مرد کیست     /      که چشم ولایت به سوگش گریست

کدامین قلم می توان گفتنش          /     ز آرامشش ، در برآشفتنش

زبان شعله ، فرهیخته ، استوار       /      ستیهنده ، بالنده ، امیدوار

مصیبت کش و در مصائب صبور       /    تقلا ، تکاپو ، ترنم ، عبور

تشرف ، تشرع ، تضرع ، نیاز         /    توکل ، توسل ، توجه ، نماز

شریعت ، طریقت ، حقیقت ، معاد   /    عنایت ، ولایت ، رضایت ، جهاد

تامل ، تحمل ، تحول ، کلام         /       تفاهم ، تلاطم ، تهاجم ، قیام

ترحم ، تظلم ، تکلم ، تپش       /      تقدس ، تفحص ، تشخص ، منش

اشارت ، بشارت ، نظارت ، سفر    /    سیادت ، سعادت ، شهادت ، ظفر

الا روح طوفانی مرتضی      /       سلیمان تسلیم امر قضا

از آن دم که در خون شنا کرده ای   /    مرا با جنون آشنا کرده ای

جنون را به حیرت درآمیختی    /    قلم را ز غیرت برانگیختی

بگو نسبتت با شهیدان چه بود  /  که مرغ دلت سویشان پرگشود

ببخشای اگر از تو دم می زنم   /    و یا در حریمت قدم می زنم

برآنم که درک ولایت کنم       /      مبادا که ترک ولایت کنم

کنون خالی از عجب و خودبینی ام  /  پر از سکر آوای آوینی ام

 

پ.ن :

1- خدا درجاتش را متعالی کند ، انگار بعد از بیست سال صحبتهایش برایمان ترجمه عملی می شود . . .

2- رهبر انقلاب در مراسم تشییع شهید آوینی

3- شعر از شاعر دلسوخته اهل بیت ، مرحوم حاج محمدرضا آقاسی